Historien om et leksikon

Hva er et nettleksikon? Er det teksten fra papirleksikonet lagt på en nettside? Nei.

Forskjell nr. 1:

Et nettleksikon er ikke sortert alfabetisk.

Forskjell nr. 2:

Et nettleksikon er sortert i fagområder. Vi har 2788 fagområder i leksikonet i dag. Hver kategori har et visst antall artikler. Det er 177517 artikler i leksikonet. La oss zoome inn på hvert enkelt fagområde og se hvilke fagområder som er størst.

Hovedområdene i Store norske fordelt på antall artikler:

Medisin og realfag
Medisin19983
Psykologi1040
Biologi19838
Astronomi1241
Fysikk2863
Kjemi4861
Matematikk1225
Informatikk902
Geologi3447
Meterologi og vannlære968
Petroleum761
Landbruk og næringsliv
Landbruk2957
Fiskeri og havbruk402
Transport5764
Bygg og håndverksfag1660
Næringsliv, ledelse og markedsføring701
Mat og drikke1677
Økonomi og revisjon2650
Industri og teknologi1981
Forsvar og militærvesen2417
Samfunn, geografi og historie
Geografi22773
Norsk og nordisk historie10383
Verdenshistorie5764
Internasjonal politikk785
Norsk politikk, arbeid og velferd2324
Jus og kriminologi3561
Statsvitenskap467
Sosiologi272
Antropologi981
Samfunnsgeografi125
Kjønn, rettigheter og inkludering286
Filosofi, språk og pedagogikk
Filosofi1438
Religion og livssyn5343
Mediefag1751
Kulturhistorie662
Arkeologi537
Språkvitenskap1894
Pedagogikk og skole1445
Forskning, bibliotek og museum953
Sport og spill2139
Litteratur og estetiske fag
Litteraturvitenskap8280
Norsk og samisk litteratur1929
Arkitektur2520
Dans493
Musikk6624
Design595
Kunst og kunsthåndtverk5915
Film og TV3686
Teatervitenskap1447
Søm, tekstil og mote910

Men dette er bare det øverste nivået av fagområder. La oss gå i dybden på et par områder.

Vi ser nærmere på "Internasjonal politikk"

Internasjonal politikk
Diplomati236
FN60
Utviklingssamarbeid23
Fredsbevarende operasjoner44
Teori og begreper111
Regionale organisasjoner40
EU38
Utenrikspolitisk forskning13
EU-traktater7
Norsk utenrikspolitikk3
Internasjonal utenrikspolitikk168
Traktater14
Internasjonale organisasjoner9
NGOer13

Fagansvarlige og oppdateringer.

Hvor mange av artiklene i internasjonal politikk har en fagansvarlig?

Fagansvarlige i internasjonal politikk
Fagansvarlig617
Uten fagansvarlig168

Hvor mange av artiklene i internasjonal politikk har vært oppdatert siden 2009?

Oppdaterte artikler i internasjonal politikk
Oppdatert605
Aldri oppdatert180

Og hvor mange av artiklene har vært oppdatert 4 ganger eller mer?

Mye oppdatert
Oppdatert 4 ganger eller mer669
Lite eller aldri oppdatert116

La oss sammenligne med et annet fagområde:

Vi tar en nærmere kikk på "Fysikk":

Fysikk
Kjernefysikk179
Fysikk403
Elementærpartikkelfysikk303
Kosmisk fysikk109
Elektromagnetisme471
Varme og stofflære385
Mål og vekt692
Nanoteknologi5
Kvanteopptikk7
Mekanikk221
Relativitetsteori30
Opptikk og fargelære277
Akustikk47
Medisinsk fysikk11

Så ser vi nærmere på hvor mange fagansvarlige det er i kategorien.

Hvor mange av artiklene i fysikk har fagansvarlige?
Fagansvarlig:1999
Ikke fagansvarlig:864

Sammenlignet med "Internasjonal politikk" er det langt færre av artiklene som har blitt oppdatert siden 2009.

Hvor mange av artiklene har aldri blitt oppdatert?
Oppdatert:369
Aldri oppdatert:2494

La oss se på Store norske leksikon som helhet. Hvordan står det til med oppdateringen?

Oppdateringen i leksikonet:

Antall artikler i leksikonet som er oppdatert:
Oppdatert65315
Ikke oppdatert112202

La oss ta en enda grundigere kikk. Her kan du se hvor mange av artiklene som er oppdatert, og hvor mange som igjen er mye oppdatert.

Grader av oppdatering:
Aldri oppdatert112202
Oppdatert57699
Oppdatert fire ganger eller mer7616

Men det er ikke tilfeldig hvilke artikler i leksikonet som er oppdatert. For å skjønne prioriteringen vår, er det nødvendig å ta en kikk på besøkstallene våre. Store norske leksikon har ca. 100 000 besøkende hver dag. Men de besøkende er ikke spredt jevnt utover leksikonet.

Hva leses mest i leksikonet?

Hva leser folk?
Forside og redaksjonelle tekster:4064723
De 500 mest besøkte artiklene:5515969
De resterende 160 500 artiklene:23982583

30% av alle leserne i leksikonet går til en svært liten del av artiklene. Vi har prioritert å oppdatere den lille, svært mye besøkte prosenten først. Derfor har vi brukt tid og krefter på nytt utseende, ny forside og nye versjoner av de mest populære artiklene. La oss ta en kikk på hvor mange av de 100 mest leste artiklene som er oppdatert.

Hvor mange av de 100 mest leste artiklene er oppdatert?
Mye oppdatert:67
Oppdatert:22
Aldri oppdatert:11

Til slutt skal vi se på hvor mange av artiklene i leksikonet som har fagansvarlige. Det er et lovende tall.

Og hvor mange artikler i leksikonet har fagansvarlige?

Hvor mange artikler i leksikonet har fagansvarlige?
Artikler med fagansvarlige105979
Artikler uten fagansvarlige65875